• Vergi Geleceğimizdir

Buradasınız

Kurumsal

Vergi Dairesi Başkanının Mesajı

Sayın İnternet kullanıcısı,

Mükelleflerin vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesi, gönüllü uyumlarının sağlanması, sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi, Gelir İdaresi ile mükellef arasında etkin bir işbirliğinin sağlanması gereğinden hareketle, mükellef haklarının ve Gelir İdaresinin sorumluluklarının açıkça yer aldığı “Mükellef Hakları Bildirgesi” Şubat 2006 tarihinde yayınlanmıştır.

Bu bildirgede, mükelleflerimize açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet verileceği, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenilmek istenilen her bilgi için ilgili birim ve personelle temasa geçilmesi konusunda mükelleflerin yönlendirileceği gibi önemli hususlar açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığımız mükellefi temel alarak bütün süreçlerini tasarlayan ve tüm bu hususlarda bütüncül yaklaşımlar geliştiren bir idare olmanın adımlarını atmıştır.

Yeni anlayışla artık Gelir İdaresi, mükellefi paydaşı ve "müşterisi" olarak değerlendirmekte, ihtiyaçlarını anlayarak bunları karşılamaya yönelik tedbirleri önceden alma yönünde çalışmaktadır.

Bu amaçlara ulaşma doğrultusunda Gelir İdaresinin misyonu; Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmak olup vizyonu da her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan; güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmaktır.

Öncelikle mükelleflerimizin vergisel işlemlerini daha süratli yapmaları için teknolojiden yararlanılmıştır. Böylece; E-beyanname uygulamasıyla mükelleflerimiz vergi dairelerine gelmeden beyannamelerini verebilmekte, İnternet Vergi Dairesinden vergisel işlemlerini takip edebilmekte, Vergi Kimlik Numarası Sorgulama, Gecikme Faizi, Gelir Vergisi, MTV Hesaplama, Motorlu Taşıt Sorgulama sayfalarından istedikleri sorgulamaları yapabilmektedirler. Dijital beyannameler, formlar, broşürler, dilekçe örneklerine internet üzerinden rahatlıkla ulaşılmaktadır. Vergi Kanun değişiklikleri ve tebliğler internet üzerinden takip edilebilmektedir. E-Vergi levhası uygulamasından mükelleflerin vergi kayıtlarının bulunup bulunmadığı sorgulanabilmektedir.

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı olarak işini inanç, gayret ve büyük fedakârlıklarla yerine getiren personelimizle birlikte tüm mükelleflerimizin hizmetinde olduğumuzu belirtir, web sayfamızın mükelleflerimize faydalı olması umuduyla sevgi ve saygılarımı sunarım.

         Metin UZUN

Vergi Dairesi Başkanı

  

Türkçe